Populaţia

Populaţia comunei Stînceni este de 1547 locuitori (recensământul din 2002), repartizaţi în cele trei sate:
     ♦ Stînceni - 766 locuitori
     ♦ Ciobotani - 324 locuitori
     ♦ Meştera - 457 locuitori.
Comuna Stînceni se caracterizează printr-o mare diversitate etnică şi religioasă. 

Datele de la recensământului populaţiei şi locuintelor arată că în comună locuiesc foarte multe persoane aparţinând minorităţilor etnice şi religioase, comparativ cu alte comune.

Structura populaţiei pe sexe:

     • număr bărbaţi: 776
     • număr femei: 771.  
Structura populaţiei pe grupe de vârstă: 
     • între 0 - 14 ani: 290
     • între 15 - 59 ani: 904
     • peste 60 ani: 353
Structura populaţiei pe naţionalităţi:
     • români: 1279
     • maghiari: 264
     • alte naţionalităţi: 4.
Structura populaţiei în funcţie de apartenenţa religioasă:
     • religie ortodoxă: 1223
     • religie reformată: 24

     • religie romano - catolică: 233
     • religie greco - catolică: 4
     • religie unitariană: 1
     • alte religii (adventistă, evanghelică, baptistă, rit mozaic): 62
Structura socio - profesională:
     • studii superioare: 16 %

     • studii liceale: 566 %
     • studii generale: 965 %.

 

Forţa de muncă

♦ Populaţie ocupată 

     • populaţie ocupată în industrie: 200
     • populaţie ocupată în agricultură: 190
     • populaţie ocupată în servicii: 55
     • populaţie ocupată în construcţii: 19
     • populaţie ocupată în alte domenii (administraţie, învăţămant, sănătate etc .): 55

♦ Somajul - Număr de şomeri : 104
♦ Forţa de muncă salariată
Veniturile populaţiei, sunt realizate din: exploatarea şi prelucrarea pietrei, exploatarea şi îmbutelierea apelor minerale, exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonă şi din păşunat, numai 10% din alte activităţi comerciale, zona montană nefiind prielnică practicării agriculturii.
Comuna fiind situată în zonă montană veniturile populaţiei sunt limitate, locurile de muncă fiind de cele mai multe ori sezoniere.

 

Veniturile populaţiei:
1. Numărul de persoane care au un loc de muncă stabil: 573, din care pe localităţile componente: Stînceni - 229, Ciobotani - 120, Meştera - 224
2. Numărul de persoane care au un loc de muncă sezonier: 15, din care pe localităţile componente: Stînceni - 7, Ciobotani - 3, Meştera - 5.
3. Numărul de persoane care nu au loc de muncă: 45, din care pe localităţile componente: Stînceni - 22, Ciobotani - 11, Meştera - 12.
4. Numărul de pensionari (toate tipurile de pensii): 291, din care pe localităţile componente: Stînceni - 116, Ciobotani - 61, Meştera - 114.
5. Numărul de persoane care nu au nici un venit: 391, din care pe localităţile componente: Stînceni - 156, Ciobotani - 82, Meştera - 153.
6. Numărul de persoane care beneficiază de ajutor social: 60, din care pe
localităţile componente: Stînceni - 24, Ciobotani 14, Meştera - 22.

Pentru a preveni problemele populaţiei, care vor apărea odată cu scăderea masei lemnoase din pădurile împrejurimilor, precum şi pentru reuşita programelor de protecţia mediului înconjurător şi a valorilor naturale, o alternativă importantă este promovarea turismului.