Istoricul localităţii

Localitatea Stînceni este atestată documentar din anul 1848 în Dicţionarul localităţilor din Transilvania la pag.367, şi în harta de campanie a Revoluţiei din Transilvania de la anul 1848. Şcoala din Stînceni este amintită din anul 1880 ca fiind primul local de şcoală de pe Valea Mureşului care a acordat diplome de absolvire.
 
Satul Ciobotani, care a aparţinut până în anul 1952 de judeţul Harghita- Topliţa, este amintit în scrierile lui Mihail Eminescu, care în anul 1875, călătorind cu o trupă de teatru ambulant, a poposit aici.
 
Satul Meştera este atestat documentar pentru prima dată în anul 1824 cu denumirea de „Mesterhaz-Meisterhausen" (Arhivele Statului Cluj-Napoca). A fost menţionat şi în anul 1854. Biserica veche, din lemn, din acest sat a fost strămutată la Mănăstirea Sfântu Ilie din Topliţa, în anul 1847.
 
Existenţa continuă şi permanentă a vieţii şi locuirii pe aceste meleaguri, deşi, teritoriul administrativ al comunei Stînceni nu prezintă condiţii favorabile de locuire, a permis totuşi populaţiei să se stabilească definitiv şi să construiască durabil, adică construcţii din piatră şi cărămidă, combinate cu lemn.