Cultură şi învăţământ

Educaţie

Prin demersurile educaţionale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile din comună, alocându-se fonduri pentru reparaţii. 

Nu există sală de sport, nu există dotări moderne cu calculatoare, nu există INTERNET.
Se constată o scădere an de an, a numărului de elevi în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, creştere a numărului de elevi care urmează liceul şi diverse şcoli profesionale sau de ucenici, chiar dacă numărul elevilor care sunt înscrişi în şcoli generale este într-o uşoară scădere. Acest lucru indică faptul că a crescut numărul copiilor care, după absolvirea unei şcoli generale doresc să urmeze studii liceale. De asemenea se observă o creştere accelerată în ultimii ani a numărului studenţilor înscrişi.
Unităţi de învăţămant existente în localitate la nivelul anului 2006:
♦ număr grădiniţe 3, în localităţiile: Stînceni, Ciobotani şi Meştera, toate 3 grădiniţe
♦ număr unităţi de învăţămant primar şi gimnazial: 3, în localităţile: Stînceni, Ciobotani şi Meştera.
Personal de specialitat:
♦ Număr educatori: 5
♦ Număr învăţători: 6
♦ Număr profesori: 6, toţi cei 6 fiind titulari.
Numărul de copii care frecventează diferite forme de învăţămant este de 125.
Unităţile şcolare se află într-o stare bună, au fost reparate capital şi s-au efectuat reparaţii curente, au apă potabilă.

Se vor face documentaţii pentru dotarea cu încălzire centrală pentru toate cele trei şcoli şi grădiniţe din localităţile Stînceni, Ciobotani şi Meştera şi pentru achiziţionarea de calculatoare, min.7 în vederea înfiinţării unui cabinet de informatică.

 

Cultură
Comuna Stînceni, ca majoritatea comunelor din judeţul Mureş, dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte de valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul compozit al populaţiei, fiind generator de diversitate culturală.
Reţeaua instituţiilor culturale din comuna este diversă şi cuprinde trei Cămine culturale, câte unul în fiecare sat.
În domeniul cultural-artistic activează o formaţie artistică de amatori " Flori de pe Mureş" compusă din copii şi tineri, ce promoveaza dansurile din zonă.
La nivelul comunei există o bibliotecă comunală în incinta Căminului cultural Stînceni, cu un fond de carte de cca. 6.000 volume, destul de vechi şi câte o bibliotecă şcolară, cu carte la fel de veche.
Patrimoniul cultural
Patrimoniul cultural al comunei nu cuprinde obiective declarate monumente istorice. Există la nivelul comunei Biserica ortodoxă din satul Meştera, construită înainte de anul 1900 şi la fel Biserica romano-catolică, care ar putea intra în patrimoniul cultural.