Priorităţi de dezvoltare

Prioritatea I - Dezvoltarea infrastructurii locale: transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, reabilitarea construcţiilor, utilităţi publice (apă, canalizare)
Prioritatea II - Atragerea investitorilor prin crearea unui mediu de afaceri armonios şi sprijinirea mediului de afaceri
Prioritatea III - Dezvoltarea turismului prin amenajarea de micropensiuni turistice şi pensiuni familiale
Prioritatea IV - Dezvoltarea durabilă a satelor şi reducerea discrepanţelor dintre mediul rural şi mediul urban
Prioritatea V- Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale