Facilităţi pentru investitori

♦ Cota unică de impozitare de 16%.
♦ Scutirea de plata TVA a echipamentelor industriale şi a maşinilor agricole, respectiv a materiilor prime şi materialelor consumabile care nu se produc sau sunt deficitare în ţară.
♦ Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului.